Data Insight

Klasifikace dat, analýza souborů, správa přístupů

Včasná predikce kompromitace informací

Data Insight poskytuje analytiku, sledování a reporting, které je nezbytné pro zajištění odpovědnosti organizace za práci se soubory a jejich zabezpečení.

Data Insight je navržen pro potřeby organizací s petabajty dat a miliardami souborů a integruje se s archivačními a bezpečnostními řešeními, aby zabránil ztrátě dat a zajistil jejich uchovávání na základě data retention pravidel.

Hlavní vlastnosti a výhody:

Data Insight

Růst dat pod kontrolou

Snížení nákladů elimininací zbytečných dat.

Analýza chování uživatelů

Využití pohledu uživatele na uživatelská rizika.

Automatické označení anomálií

Proaktivní přístup k potenciální kompromitaci dat.

Příklady použití:

Kontrola nákladů a šíření dat

Inteligentní práce s podnikovými daty

Zjednodušte si rozhodování spojené s rostoucím množstvím nestrukturovaných dat pomocí integrovaného řešení správy souborů – Data Insight a archivace souborového systému Enterprise Vault. Vyhodnocujte hodnotu svých dat a přijímejte vědomá rozhodnutí o jejich ochraně a mazání.

Pomocí nástroje Data Insight můžete klasifikovat informace na základě vlastnictví, stáří a přístupu. Poté analyzujte charakteristiky vašeho souborového systému a vytvořte zásady pro eliminaci plýtvání a snížení rizika prostřednictvím mnoha případů použití.

Správa přístupu k datům v praxi

Zajistěte, aby neměli všichni přístup ke všemu

Organizace musí dodržovat zásady používání dat a oprávnění, které vyplývají z externích předpisů i interních auditů. Data Insight zajišťuje soulad s předpisy tím, že vám dává možnost kontrolovat a spravovat řízení přístupu bez pomoci IT. Navíc můžete automatizovat proces revize oprávnění uživatelů a jejich přístupů.

Analyzujte uživatelské riziko

Identifikujte škodlivé a neobvyklé chování uživatelů

Ačkoli anomální chování může být často neškodné, v některých případech ukazuje na zaměstnance, dodavatele nebo smluvní partnery, kteří jednají podezřele – nebo přinejmenším nestandardně. Big Data analytika v Data Insight poskytuje výkon a nástroje pro pokročilou detekci anomálií.

Tento proces umožňuje správcům zachytit aktivity souborů a uživatelů pro miliardy akcí a využít možnosti Big Data k vytvoření a zobrazení trendů a identifikaci odlehlých hodnot, které reprezentují nestandardní chování.

Ochrana dat proti krádeži a jejich kompromitace

Odhalte rizika spojená s podnikovými daty

Udržení nákladů na úložiště je jen jednou z výzev spojených s růstem podnikových dat. S petabajty informací rozptýlenými po celém světě je obtížné odhadnout, kde se skrývají rizika a jaká potenciální odpovědnost nebo kompromitace může vaší organizaci hrozit. Bez dobrého přehledu o datech mohou být skrytá rizika škodlivější než jakékoli náklady na server nebo infrastrukturu.

Splnění nových regulačních požadavků

Zajištění přehledu a monitorování použití osobních údajů

Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) představuje zásadní změnu způsobu, jakým musí organizace spravovat, zpracovávat a uchovávat osobní údaje občanů EU. Zavádí vhodné kontrolní mechanismy pro používání shromážděných osobních údajů, nařizuje požadavky na dodržování těchto kontrolních mechanismů a stanovuje vysoké pokuty, které budou ukládány v případě jejich nedodržení. To znamená, že vaše organizace musí být schopna identifikovat celý soupis údajů jednotlivce, získat přístup k jejich rizikovému stavu a sledovat, zda nejsou v souladu s předpisy.

Co je nového v Data Insight 6.2?

Dodržování předpisů, správa a řízení dat začínají skutečnou viditelností dat

Zajistěte viditelnost dat, odhalte potenciální povinnosti související se správou dat a předvídejte problémy dříve, než nastanou. Data Insight vám umožní proaktivně řídit riziko kompromitace dat, kontrolovat dodržování předpisů, snižovat možnost narušení dat a rychle vyhledávat a klasifikovat citlivé a další relevantní soubory.

Integrace s nástrojem Microsoft Power BI nabízí vizuálně přívětivé a dynamické reporty.