Enterprise Vault

Automatizované uchovávání dat a archivace e-mailů

Nejrozšířenější archivační řešení na trhu​

Veritas Enterprise Vault jako nejrozšířenější archivační řešení na trhu umožnil  desítkám tisíc zákazníků lépe ukládat, spravovat a vyhledávat jejich e-maily, sociální média, zprávy a soubory.

Potřeba uchovávání informací už dlouho nejsou jen e-maily. Rozvojem digitální komunikace – od sociálních sítí přes instant messaging až po nástroje pro kolektivní práci – znamená, že řešení pro archivaci musí podporovat různé zdroje obsahu. Aby nástroj pro archivaci dával smysl, musí držet trend a rozvíjet se stejně dynamicky jako digitální svět.

Inteligentní archivace pro váš podnik

Enterprise Vault je platforma inteligentní archivace, která ukládá a spravuje podniková data jako e-maily, soubory, instant messaging zprávy, data z kolaboračních nástrojů a další. Enterprise Vault navíc spravuje obsah a umožňuje dohledání těchto dat.

Protože všechna data nejsou vytvářena stejně a nemají tak stejnou strukturu, Enterprise Vault využívá technologie inteligentní klasifikace a uchování dat ke sběru, kategorizaci, indexaci a ukládání cílových dat za účelem prosazování zásad a ochrany podnikových informací, pomáhá snížit náklady za úložiště a zjednodušit správu.

Enterprise Vault pomocí aplikací jako eDiscovery pomůže také v oblasti dodržení regulatorních zásad a dokáže vyhledat konkrétní data pro případ právního šetření.

enterprise vault

Klíčové vlastnosti:

 • Flexibilní možnosti nasazení – udržujte efektivní archiv pomocí stupňovitého ukládání, komprese a globální deduplikace. Archivujte lokálně nebo v cloudu s podporou Azure, AWS a dalších veřejných cloudových úložišť.
 • Intuitivní vyhledávání – Zlepšení identifikace a prohlížení archivovaného obsahu pomocí pokročilého vyhledávání, konverzace a hromadným označováním a tagováním. Relevantní položky jsou snadno uchovány v archivu pro okamžité právní uchování.
  Integrace s platformou eDiscovery rozšiřuje shromažďování nejen archivovaného obsahu, ale zaměřuje se také na shromažďování z mnoha živých zdrojů obsahu, jako jsou Microsoft Teams, SharePoint a OneDrive, a umožňuje podrobnější přezkum a analýzu.
 • Snadné prostředí pro uživatele – Zajistěte snadný přístup k archivovaným informacím kdykoli a odkudkoli prostřednictvím stávajících nástrojů uživatelů (Microsoft Outlook®, OneDrive, Office 365 atd.), a to online, bez připojení k síti nebo na mobilních zařízeních.
 • Flexibilní migrace .PST a .NSF souborů – Automatické vyhledávání a migrace stávajících souborů .PST a .NSF do archivu, které pomáhají získat zpět kontrolu nad informacemi obsaženými v těchto souborech. Centrální kontrola souborů .PST a .NSF zefektivňuje elektronické vyhledávání a snižuje náklady na ukládání, zálohovací okna a riziko spojené se ztrátou nebo odcizením souborů.
 • Výkonná klasifikace – Vyhledávání relevantního obsahu pro dohled a vyhledávání pomocí více než 120 zásad klasifikace. Kromě označování obsahu pro snadné vyhledávání slouží klasifikace také ke kontrole:

  • Jaký obsah je archivován a jaký obsah je vyřazen.
  • Kde je obsah uložen (např. WORM vs. Non-WORM).
  • Jaký obsah je odesílán do systému Veritas Advanced Supervision ke kontrole souladu s předpisy.
  • Jak dlouho je obsah uchováván.

Hlavní vlastnosti a výhody:

Archivace Microsoft 365
Veritas Information Classifier

Nástroj Veritas Information Classifier je integrován do produktu Enterprise Vault a obsahuje více než 700 předkonfigurovaných vzorů klasifikace dat a více než 120 zásad, které pomáhají identifikovat běžné zásady ochrany osobních údajů a dodržování právních předpisů. Společnost Veritas tyto vzory a zásady pravidelně doplňuje a aktualizuje, aby podporovaly nové a změněné předpisy.

Klasifikace Enterprise Vault umožňuje administrátorům:

enterprise vault
Pracovní postup archivace Enterprise Vault s indexací metadat a klasifikací dat.
Archivace souborového systému

Souborové servery se mohou rychle stát odkladištěm, kam uživatelé ukládají své pracovní a někdy i osobní soubory.

Pomocí archivace na základě typu, stáří a dalších kritérií lze snadno odstranit z file serverů nepracovní, zřídka používaný a duplicitní obsah. 

Tímto způsobem získáte zpět místo na serverech, urychlíte proces konsolidace a zároveň se vyvarujete zbytečným nákupům úložišť. Pro podporu správy informací můžete použít zásady uchovávání po dobu nezbytnou pro přístup koncových uživatelů a právní potřeby.

enterprise vault
Enterprise Vault nabízí bezproblémové uživatelské prostředí archivace souborového systému.
Vault Cache a Virtual Vault

Vault Cache a Virtual Vault jsou vestavěné funkce Enterprise Vault, které se zaměřují na co nejplynulejší práci koncového uživatele.

Služba Vault Cache poskytuje uživatelům intuitivní a rychlý způsob přístupu k archivovaným e-mailům bez ohledu na to, zda jsou připojeni k síti, nebo ne, a to díky lokálnímu ukládání kopií archivovaných zpráv do mezipaměti.

S virtuálním trezorem Virtual Vault se vyhledávání a načítání archivované elektronické pošty koncovými uživateli provádí pomocí nativního rozhraní aplikace Outlook a vyhledávacích nástrojů bez závislosti na zkratkách. Uživatelé mohou klikat, přetahovat, vyhledávat a načítat archivované e-maily z aplikace Outlook stejně jako v případě “klasických” e-mailů.

enterprise vault cache and virtual vault
Vault Cache a Virtual Vault
Archivace bez nutnosti .PST a .NSF souborů

Archivace e-mailů může zcela eliminovat potřebu uchovávání souborů .PST a .NSF, což vede k vyšší produktivitě uživatelů, snížení možnosti ztráty dat a zlepšení procesů zálohování a obnovy. Správci mohou vyhledávat a archivovat již vytvořené soubory z jejich původního umístění. Správci mohou volitelně odstranit původní soubory .PST, jakmile jsou v archivu. Během procesu archivace jsou tyto zprávy a přílohy indexovány, aplikovány zásady uchovávání a koncoví uživatelé si zachovávají přístup ke svým zprávám prostřednictvím virtuálního trezoru (pro zákazníky Exchange) a standardních e-mailových klientů, jako je Outlook Web Access (OWA) a Domino Web Access (DWA). Namísto ručního prohledávání sítě, vytváření kopií souborů nebo vytváření osobních archivů koncovým uživatelem mohou týmy IT a právní oddělení snadno prohledávat veškerý archivovaný obsah pro účely vyhledávání při právním šetření.

Integrace s Veritas NetBackup a Veritas Backup Exec

Nasazení produktu Enterprise Vault může zlepšit podmínky SLA pro zálohování a obnovení tím, že odstraní statická a duplicitní data z procesů denního, týdenního a měsíčního zálohování.

Integrace systémů NetBackup, Backup Exec a Enterprise Vault umožňuje definovat automatické migrační strategie založené na zásadách, které přesouvají archivovaná data z disků spravovaných systémem Enterprise Vault na pásky nebo jiná média spravovaná systémem NetBackup nebo Backup Exec, což vám pomůže využít zálohovací infrastrukturu pro správu archivovaných dat a snížit dlouhodobé celkové náklady TCO.

K zálohování kritických součástí produktu Enterprise Vault můžete použít NetBackup i Backup Exec.

Vylepšené vyhledávání a eDiscovery

Každý správce IT nebo právní poradce, který reagoval na soudní spor, interní vyšetřování nebo audit compliance, chápe, jak náročné je řízení informací, dodržení soudem stanovených lhůt a nákladná kontrola třetí stranou.

Celý proces je třeba zefektivnit a usnadnit, aby bylo možné obhajitelně a nákladově efektivně reagovat na požadavky. Odpovědí je inteligentní řešení správy informací s účelovou platformou eDiscovery.

Enterprise Vault poskytuje jedno úložiště informací archivovaných z různých zdrojů obsahu. Toto nastavení zajišťuje správné uchování relevantních informací a jejich zpřístupnění pro případy takové případy. Archivované informace jsou indexované a lze v nich vyhledávat, což vyšetřovatelům umožňuje provést včasné posouzení případu pomocí nástroje Enterprise Vault Discovery Accelerator nebo důkladnější přezkum a analýzu pomocí platformy eDiscovery.

Dohled a kontrola dodržování předpisů

Veritas Advanced Supervision umožňuje společnostem provádět nákladově efektivní dohled nad e-maily, zprávami instant messaging, sociálními médii a veškerou další elektronickou komunikací.

Díky tomu pomáhá zajistit soulad s firemními zásadami a regulačními orgány, poskytnout systém k výběru a vzorkování cílových e-mailů, řízení jejich kontroly zodpovědnými osobami a zaznamenávání procesu pro účely auditu.

Pokročilý dohled může ve spojení s nástrojem Information Classifier tento proces dále automatizovat tím, že označí označené zprávy k přezkoumání.

Vault Cache a Virtual Vault
Jak využít cloud

Společnost Veritas vám poskytuje flexibilitu při nasazování nejlepších archivačních řešení v lokálním prostředí, v hybridním prostředí nebo v cloudu. Bez ohledu na model nasazení může společnost Veritas poskytnout řešení, které nejlépe splní krátkodobé i dlouhodobé cíle vaší organizace v oblasti správy informací.

Co je nového v Enterprise Vault 14?

Cloudové úložiště, pokročilý dohled, vylepšená klasifikace a další.

Nejnovější verze produktu Enterprise Vault přináší několik vylepšení, díky nimž je zajištění souladu s předpisy pro vaši organizaci snazší než kdykoli předtím.

 • Flexibilní nasazení – s možností archivovat on-premise nebo využívat veřejné cloudové služby, jako jsou Amazon Web Services (AWS) a Azure.
 • Rozšířený dohled – Zcela nový webový nástroj pro zajištění shody, který je podporován jak v Enterprise Vault, tak v Enterprise Vault.cloud.
 • Klasifikace – Nové zásady pro označování dat COVID-19, ransomwaru a osobních a citlivých dat pro mnoho nových zemí.
 • Zdroje obsahu – Nativní podpora desítek zdrojů obsahu a našeho partnerského ekosystému, takže celkový počet zdrojů přesahuje 110.

Všechna tato vylepšení dělají z Enterprise Vault flexibilnější, snadno použitelné a komplexní řešení pro archivaci a dodržování předpisů.