InfoScale

Softwarově definovaný bridge mezi T1 aplikacemi
a infrastrukturou.

Vysoká dostupnost a kontinuita provozu aplikací

Veritas InfoScale řeší potřeby správy podnikových úložišť a kontinuity IT služeb. Vychází z dlouholetého dědictví společnosti Veritas v oblasti správy úložišť a řešení dostupnosti a pomáhá týmům IT zajistit spolehlivý, předvídatelný a vysoce výkonný provoz napříč fyzickou, virtuální a cloudovou infrastrukturou.

Zahrnuje technologie, které jsou základem řady Storage Foundation High Availability, a poskytuje softwarově definované úložiště a odolnost pro kritické služby v celé infrastruktuře datového centra. Řešení zajišťuje vysokou dostupnost a disaster recovery pro komplexní vícevrstvé aplikace bez ohledu na to, kde jsou umístěny.

Řešení pro moderní infrastrukturu

InfoScale Foundation

Veritas InfoScale Foundation poskytuje základní správu heterogenních úložišť a zároveň zvyšuje jejich využití, současně vám umožňuje přesouvat data z jednoho úložiště do druhého, aniž by si toho aplikace všimla.

InfoScale Foundation podporuje širokou škálu úložišť, operačních systémů a virtualizačních technologií, což zákazníkům umožňuje spravovat úložiště nezávisle na typu hardware.

InfoScale Storage

Veritas InfoScale Storage umožňuje organizacím poskytovat a spravovat úložiště nezávisle na typech hardwaru nebo umístění a zároveň poskytuje předvídatelnou kvalitu služeb (QoS), vyšší výkon a lepší návratnost investic (ROI).

Oproti InfoScale Foundation zahrnuje Veritas Volume Replicator, který dokáže replikovat data na úrovni jednotlivých disků.

InfoScale

InfoScale Availability

Veritas InfoScale Availability pomáhá udržovat informace a kritické podnikové služby organizace v provozu na místě i v globálně rozptýlených datových centrech prostřednictvím místního clusteringu a DR do vzdálených lokalit.

Typicky se hodí pro aplikační servery, kde chcete řešit vysokou dostupnost a nepotřebujete mít další diskový management.

InfoScale Enterprise

Veritas InfoScaleTM Enterprise řeší potřeby kontinuity podnikových IT služeb. Poskytuje odolnost a softwarově definované úložiště pro kritické služby napříč infrastrukturou datových center organizace.

Podpora pro paralelní clustery, kde se dají snadno optimalizovat aplikace a nabídnout jim Performance Raw Partitions na souborovém systému.

Klíčové vlastnosti

Enterprise dostupnost pro kontejnery spravované Kubernetes

Zvolte si osvědčenou softwarově definovanou infrastrukturu

Škálujte dle potřeby snadno, efektivně a nezávisle na hardware.

  • Získejte osvědčenou softwarově definovanou infrastrukturu podnikové třídy, která podporuje heterogenní úložný hardware.​
  • Chraňte své stávající investice do úložišť, aniž byste je museli vyměňovat.​
  • Flexibilita při výběru libovolných hardwarových platforem, které potřebujete pro budoucí požadavky na úložiště.​
Vysoká dostupnost pro konkrétní aplikace, on-premise i v cloudu

Zajistěte kritickou úroveň dostupnosti a výkonu a zároveň agilnější a efektivnější mobilitu dat a pracovních zátěží.

  • Výhodná ochrana kritických podnikových aplikací, které vyžadují kontinuální běh.
  • Řešte všechny scénáře vysoké dostupnosti a disaster recovery pomocí řešení application-awareness.
  • Jednotný přístup pro všechny kritické aplikace napříč fyzickými, virtuálními a cloudovými systémy.

Snadná migrace a integrace se všemi hlavními platformami veřejných cloudů

Snadnou migrací podnikových aplikací a dat do cloudu výrazně snížíte náklady a zároveň maximalizujete provozuschopnost aplikací. Veritas InfoScale ve spojení s cloudem tvoří ideální integrovanou platformu pro rozvoj vašeho podnikání.

  • Využití cloudu ke snížení CAPEX výdajů při přesunu na nákladově efektivní a předvídatelný model provozních nákladů.
  • Správa úložiště pro optimální výkon a kontrolu nákladů na lokálním úložišti, v cloudu nebo kombinaci.
  • Přesouvejte data nebo aplikace do cloudu tempem, které je ideální pro vaše podnikání.
  • Dosáhněte vysoké dostupnosti a disaster recovery pro kritické podnikové služby v cloudu včetně vlastních aplikací a komplexních víceúrovňových služeb Availability zones