Netbackup SaaS Protection

Enterprise záloha SaaS služeb

Ochrana dat uložených v prostředí Microsoft 365

Ochrana celého rozsahu dat uložených v prostředí Microsoft 365 – mailboxy, Teams, OneDrive, SharePoint a celý audit log. NetBackup SaaS Protection poskytuje zálohování Microsoft 365 jako službu (BaaS) s integrací s Azure Active Directory v regionu, který zákazník používá, což přináší bezpečnost a kontrolu na tím, kde jsou data ukládána.

Podporované možnosti zálohování Microsoft 365

Zálohování

Bezpečnost

Obnova

Platforma

Klíčové vlastnosti:

  • Spolehlivá záloha – Přímá integrace s Microsoft 365 API udržuje syntetické plné zálohy dat. Je možné provést hromadnou zálohu všech úložišť aplikací Microsoft 365.

  • Okamžitá, flexibilní obnova – Granulární i hromadná obnova dat do původního nebo odlišného umístění s využitím point-in-time obnovy kalendáře, mailboxu OneDrive složky, Teams a SharePoint site.

  • Plná kontrola – Zákazník nastaví zálohovací politiky, oprávnění a také region, kde aplikace běží, což mu dává plnou kontrolu na tím, kde se zpracovávají data. Veritas podporuje Microsoft 365 Geo-Location, což zjednodušuje vyhovění regulatorním požadavkům. NetBackup SaaS Protection umožňuje rychlý export výsledků vyhledávání v případě požadavku na informace vzešlého z právního oddělení nebo od auditorů.

  • Bezpečnost – Data jsou uložená v zabezpečeném úložišti odpovídajícímu standartu SEC-2 a využívajícím end-to-end šifrování.

  • Škálovatelnost – NetBackup SaaS Protection není omezeno kapacitou zálohovacího úložiště a může růst stejně rychle, jako roste objem zálohovaných dat.

NetBackup SaaS protection