NetBackup

Zálohovací řešení nejlepší ve své třídě.

Software NetBackup využívají globální společnosti po celém světě.

Software NetBackup zjednodušuje ochranu podnikových informací pomocí automatizace vyspělých technologií a standardizace činností mezi aplikacemi, platformami a virtuálními prostředími. Integrovaná deduplikace, replikace a ochrana virtuálních strojů (podána patentová žádost) pomáhají zákazníkům zvýšit efektivitu úložiště, zlepšit využití infrastruktury a zkrátit dobu obnovení dat.

Jediná konzola nabízí monitorování více umístění, analýzu a hlášení. To umožňuje zákazníkům standardizovat správu činností a rizik. Software NetBackup využívají globální společnosti po celém světě. Snadným rozšířením jej lze použít k ochraně největších prostředí UNIX, Windows a Linux.

Přednosti řešení

Jednoduchá otevřená architektura s možností dalšího funkčního, výkonového i kapacitního růstu. Možnost nezávislého navyšování zálohovacího výkonu i kapacity úložiště pro primární zálohy, jejich DR duplikáty i pro neprodukční data bez ztráty vložených investic.

Veritas NetBackup Appliance Solutions

Klíčové vlastnosti:

 • Integrovaná deduplikace 
  • Úspora času a nákladů na úložiště dat
  • Minimalizace zálohování systému Windows 
 • Sjednocená archivace
  • Snadná automatizace úspor 
  • Konsolidace dat
  • Nižší nároky na zdroje pro správu zálohování
  • Kratší doba zálohování a obnovení
  • Optimalizace výkonu se systémy Exchange a souborovými servery
 • Podrobné obnovení aplikací
  • Nižší požadavky na úložiště a kratší doby obnovení
  • Vyloučení redundantního zálohování
 • Nepřetržitá ochrana dat  
  • Eliminace doby vyhrazené pro zálohování a zajištění bodu obnovení
  • Nejvyšší ochrana dat 
 • Centralizovaná správa 
  • Úspora času a peněz
  • Nižší náklady na správu
Další funkcionality NetBackup software
 • Zálohování neomezeného počtu virtuálních serverů s libovolným operačním systémem na zalicencovaných hypervizorech.
 • Zálohování bezagentově i agentově pro celé virtuální prostředí.
 • Nejpropracovanější granularita obnovy.
 • Vysoce rychlá a zcela jednoduchá granulární obnova Active Directory položky, SQL databáze, SharePoint dokumentu či Exchange mailu.
 • Deduplikace na všech úrovních – klient, server, deduplikační úložiště.
 • Nejbezpečnější deduplikační algoritmus – duální výpočet hashe SHA-2 s CRC kontrolou.
 • Veškerá správa z jedné konzoly s volitelnou možností přidání plug-inu do VMware vCentra s právy záloh či obnov přímo z virtuálního prostředí.
 • Řídící server – Master server – i Média server běží na podporovaných Windows, Linux a UNIX platformách.
 • On-line zálohování požadovaných aplikací a databází v neomezeném počtu.
 • Neomezená kapacita záloh a neomezený počet virtuálních strojů.
 • Vysoký výkon záloh technologií NetBackup Accelerator pro VMware či Hyper-V s minimálním vlivem zátěže na prostředí.
 • Globální deduplikace s možností jak variabilní, tak i pevné velikosti bloku, díky níž je úroveň deduplikace u virtuálního prostředí vysoká.
 • Jednotný management a monitoring zálohovacích procesů v multidoménovém prostředí a možnost předávání práv.
 • Kompletní reporting a monitoring založen na OpsCenter s takovými možnostmi jako kontrola SLA, účtování dle zálohovaných dat, automatické vyhodnocení budoucího nárůstu dat.
 • Stabilita a rozšiřitelnost řešení – bez dokupování dalších licencí je možné vytvářet i navyšovat disková úložiště, deduplikovaně replikovat a duplikovat data mezi lokalitami, NetBackup nemá omezený jeho catalog na počet zazálohovaných dat ani na kapacitu.
 • Žádné požadované skriptování. Přesto má NetBackup pro téměř všechny operace příkazy a lze je tak plně automatizovat, včetně možnosti integrace do nástrojů pro automatizaci pomocí RESTful API.
 • Výkon NetBackupu lze konfigurovat dle potřeb zákazníka.
 • Vliv záloh na provoz virtuální prostředí –
  • Lze omezit počet maximálně zálohovaných virtuálních serverů per ESX, per datastore, per vCenter atd.,
  • Lze omezit počet současně prováděných zálohovacích snapshotů,
  • Lze nastavit propustnost pro prováděné zálohy,
  • Lze upřednostnit kritické virtuální servery při záloze.
 • Počet procesů, které se budou spouštět při agentové záloze, je možné definovat.
 • Zálohu lze pozastavit a následně spustit.
 • Zálohovat lze současně do několika úložišť.
 • Je možné nakonfigurovat zálohu jako failover group a v případě nedostupnosti jedné se záloha pustí do druhé.
 • Lze definovat load balancing při záloze, tedy automatické rozkládání zátěže do více úložišť a směřování zálohy na nejméně zatížený media server.
 • Lze nastavit I/O operace pro výkon úložišť, aby nedošlo k omezení jiného provozu.
Vysoký výkon zálohování, replikace backup/archiv záloh a obnovy z disku
 • Možnost přímé paralelní zálohy ze všech fyzických i virtuálních serverů do všech media serverů.
 • Optimalizaci procesů lze automatizovaně řídit definovanými politikami pro paralelní backup/restore/replikace.
 • Možnost paralelního zálohování a replikace zálohovaných dat nebo paralelního zálohování jediného zdroje do dvou i více cílových media serverů.
 • Možnost zapojení NetBackup Akcelerátoru pro kompletní zálohování klientů přenosem pouze změněných dat.
 • Rychlý granulární přístup k zálohovaným datům z dostupné diskové zálohy a obnova provozu aplikací – Zvýšení dostupnosti aplikací – RTO, RPO.
Vysoká míra zabezpečení a dostupnosti dat
 • Stabilita prováděných primárních záloh na zabezpečené diskové pole (parita disků, spare disky, redundance zdrojů, redundantní datové cesty, …).
 • Kontrola integrity dat vloženým zabezpečovacím CRC kódem s kontrolou integrity při replikaci a obnově dat.
 • Dostupnost dat z primární zálohy nebo alternativně z repliky uložené v jiné lokalitě na jiném media serveru.
 • Možnost stanovení priorit pro zálohování a replikaci dle kritičnosti dat.
 • DR pro všechny OS, možnost obnovy na holý HW, a to i odlišný, …
 • Zabezpečení přenosů přes LAN/MAN/WAN.
 • Šifrování dat a správa šifrovacích klíčů jak nativně, tak pomocí externího Key Management Serveru.
  • Využití TLS protokolu pro komunikaci mezi klienty a servery a X.509 certifikátů pro autentifikaci.
  • Síla klíčů u certifikátů vydaných NetBackup CA: 2048, 4096, 8192 a 16384 bitů.
  • Šifrování dat at-rest pomocí AES-256 (odp. RSA 15k u asymetrického šifrování), alternativně AES-192 (odp. P-384/RSA 7.6k) a AES-128 (odp. RSA 3k).
  • Kryptografie ověřená FIPS 140-2.
Ekonomičnost provozu

Veritas System Recovery Monitor vám pomůže sledovat stav ochrany zálohování až 1 000 vzdálených systémů, které jsou pod ochrana systému Veritas System Recovery z jednoho konsolidovaného pohledu.

Monitorování stavu prostředí zajišťuje, že můžete obnovit ztracená data a identifikovat mezery v ochraně, což pomáhá předcházet downtime.

 • Monitoruje aktuální stav ochrany všech spravovaných systémů pomocí přehledného uceleného Home Page náhledu.
 • Centrálně monitoruje a spravuje klienty Veritas System Recovery napříč organizací.
 • Podporuje až 1 000 klientů pro obnovení systému.
Jednoduchý management a monitoring s možností granularity
 • Zálohování kompletních virtuálních strojů v prostředí VMware s možností granulární obnovy jednotlivých souborů a objektů.
 • VIP (VM Intelligent policy)
  • Automatická detekce nových virtuálních serverů v prostředí VMware a automatické zapojení do zálohovacích procesů dle předem nastavených politik,
  • Automatická optimalizace vytěžování serverů a procesů zálohování,
  • Možnost definice optimalizačních politik na základě mnohých parametrů,
  • Ochrana aplikací ve VM s automatickou detekcí (Exchange, SQL Server, SharePoint, AD), konzistentní zálohou a přímou granulární obnovou na úrovni VM, soubor, databáze, položka.
 • Jednotný centralizovaný management globálního prostředí přes několik domén z jediného místa.
 • Možnost definice jednotlivých oblastí zálohovaných dat s delegováním pravomocí skupinovým parciálním administrátorům (jednotlivé organizační jednotky, …).
 • Integrovaný komplexní monitoring a reporting.
 • Logování prostřednictvím standartních protokolů a nástrojů.