Veritas Backup Exec 21.3 nová verze k dispozici.

Veritas Backup Exec je zálohovací řešení, se kterým poznáte jednoduchost, optimalizovaný výkon záloh a okamžitou dostupnost svých virtuálních serverů. S jednoduchým nasazením pomocí jedné unifikované konzole můžete spravovat veškerá data, se svojí širokou škálou funkcí je Veritas Backup Exec nejlepší volba pro zálohování a obnovu v oblasti SMB.

Backup Exec poskytuje různé možnosti a funkce pro ochranu virtuálních strojů, které usnadňují práci administrátorům. Backup Exec s každou novou verzí zlepšuje své funkce a podporu pro nové verze VMware vSphere a Microsoft Hyper-V. Ochrana virtuálních strojů hostovaných ve VMware a Hyper-V je realizováno pomocí agentů a podpořeno funkcemi, o vybraných si povíme něco více dále.

Accelerator (Forever Incremental Backups)

Známý též jako Backup Exec Accelerator je funkce, která umožní zálohovací proces urychlit. Tato funkce umožňuje zrychlení procesu zálohování tím, že jednou vytvoří kompletní zálohu a poté využívá pouze přírůstkové zálohy k této kompletní záloze. Accelerator využívá všechny zálohy, které kombinuje v kompletní zálohu pomocí konsolidace. Úplná konsolidovaná záloha je ekvivalentní ke standardní kompletní záloze virtuálního stroje. Proces konsolidace využívá technologii Deduplication Block Cloning, která provádí proces zálohování až 100krát rychleji.

Instant Recovery, Instant Cloud Recovery a Recovery Ready

Instant RecoveryBackup Instant Recovery je metoda rychlé obnovy spočívající ve spuštění virtuálního stroje přímo ze zálohovací sady umístěné v Backup Exec uložišti. Tato metoda ušetří značné množství času nutné pro zkopírování zálohy přes síť na hypervisor. Instant Recovery není limitován operačním systémem hosta a dokáže obnovit jakýkoliv virtuální stroj.

Backup Exec Instant Cloud Recovery funkce je integrovaná s Azure Site Recovery, umožňuje uživateli automaticky zálohovat či vytvářet aktualizované off-site zálohy virtuální strojů do Azure Cloudu pro rychlý fail-over v případě incidentu.

Backup Exec Recovery Ready funkce umožňuje ověřit stav zálohy virtuálního stroje, zda není např. záloha poškozena, a tím předejít komplikacím při reálném incidentu.

Instant Granular Technology (Instant GRT)

Instant Granular Technology (Instant GRTTechnologie Instant Granular Recovery je jednoduchá, ale výkonná funkce, která vytváří zálohy s podporou GRT, díky tomu se zálohuje pouze minimum informací pro katalogizaci. Tím se výrazně zkracuje doba zálohování, v některých případech až o polovinu času oproti klasickému GRT s Full Catalog volbou.

Instant GRT je založeno na principu, že během vytváření zálohy není nutné shromažďovat všechny informace z katalogu. V momentu obnovy, kdy jsou tyto informace vyžadovány, jsou generovány za běhu při procházení granulovaných položek.

Backup as per Need (Dynamic Inclusion & Partial Selection)

Backup as per Need (Dynamic Inclusion & Partial Selection) Backup Exec dává možnost zvolit, které oddíly zálohovat, nebo automaticky chránit nově přidané disky na VM. Díky správnému výběru oddílu záloh není výsledná záloha zbytečně velká, čímž zredukuje vynaložené náklady na úložiště, současně se tím podstatně sníží čas obnovy.

Funkce Dynamic Inclusion automaticky přidává nové systémové nebo datové oddíly tak, že při spuštění zálohovací úlohy se detekují a následně se přidají do plánu záloh.

Restore as per Need (Backup Exec Granular Recovery Technology)

Restore as per Need (Backup Exec Granular Recovery Technology)

Backup Exec Granular Recovery Technology (GRT) umožňuje obnovu jednotlivých oddílů, souborů a složek ze zálohy bez nutnosti obnovy celého virtuálního stroje. Umožní obnovit jednotlivé položky z aplikací podporující VSS (Volume Shadow Copy Service), které se nachází na virtuálních strojích jako např. z Active Directory, Exchange, SharePoint, SQL atd.

Typicky nám tato funkce pomůže ve chvíli, kdy potřebujeme obnovit jeden email ze zálohy MS Exchange Serveru a nechceme obnovovat celý Exchange server.

Backup Exec také poskytuje možnost kompletní obnovy nebo částečné obnovy virtuálních strojů v případě incidentu, přičemž virtuální stroje je možno obnovit do původní lokality nebo do zcela jiné.

Podpora hyperkonvergovaného prostředí

Podpora hyperkonvergovaného prostředíBackup Exec podporuje zálohu virtuálních strojů v hyperkonvergovaných infrastrakturách Azure Stack, včetně rozšířené podpory pro Nutanix, Vmware vSphere a Hyper-V.

Back Exec také chrání virtuální stroje hostované ve Vmware Cloud na AWS, Vmware Cloud v Dell EMC a Azure Vmware Solutions. 

Backup Exec je nejlepší řešení pro potřeby ochrany vašeho virtuálního prostředí – ať už on-premise nebo vzdálených lokalit s různými cloudovými platformami.

Více informací naleznete na stránkách www.veritas.cz

Sdílejte událost

Více aktualit

Buďte v obraze

Přihlašte se do newletteru